• Shiu Heung Yuen Bakery
Location: Shop No.LA H, 1F, Phase 2
Telephone: 2717 3421
Opening Hours: Mon.-Sun.: 11:00-21:00
Description: